Cialis tadalafil

Behandling

Behandling mot erektionsproblem

Förr trodde man att orsaken till erektionsproblem i första hand var psykisk, men modern forskning visar att 80 % av alla erektionsproblem har fysiska orsaker. Bland äldre män är andelen till och med ännu större.

Den vanligaste och mest använda behandlingen är läkemedel i tablettform, så kallade PDE-5 hämmare. De fungerar så att de förbättrar blodtillförseln till penis, vilket gör att du lättare kan få erektion när du är sexuellt upphetsad.

Tablettbehandling

Det finns idag olika typer av PDE 5 hämmare att välja mellan och dessa tabletter kan på olika sätt hjälpa dig att få tillbaka förmågan till erektion.

Det som är gemensamt för alla tabletter är att de får blodkärlen i penis att slappna av och vidga sig och på så sätt underlätta blodfyllnaden i penis vilket förbättrar möjligheten att få tillbaka förmågan till erektion.

Generellt sett kan man säga att det finns två typer av tablettbehandlingar. Den första varianten är en tablett som tas varje dag. Eftersom tabletten tas på regelbunden basis innebär det att effekten är konstant under den tid som du använder behandlingen.

Den andra typen av tablettbehandling är en tablett som tas vid behov, det vill säga innan du förväntas ha sexuell aktivitet. Då finns både korttidsverkande och långtidsverkande att välja mellan.

Det är viktigt att veta att tabletten i sig inte ger en erektion utan du behöver fortfarande bli sexuellt upphetsad för att en erektions skall uppstå. Detta är lika för alla tabletter, det som skiljer tabletterna åt är framförallt den tid de verkar. Rådgör gärna med din läkare om vilken behandlig som passar just dig och din partners behov bäst.

Inte permanent erektion

En vanlig missuppfattning om den här typen av läkemedel är att man har en ständig erektion efter att man tagit en tablett, men så är det inte. Tabletten gör helt enkelt att du kan fungera som du gjorde innan du drabbades av erektionsproblem, dvs att du kan få erektion när du är sexuellt upphetsad.

Alternativa behandlingsformer

Ett alternativ till tablettbehandling är potenshöjande injektioner av ett ämne, som har kraftigt kärlvidgande egenskaper. Ämnet sprutas in i penis genom en injektion i nedre delen av penis. Resultatet blir en lokal effekt i penis och den som injicerar sig får erektion oavsett sexuell stimulering.

Förutom injektion finns ytterligare ett administrationssätt att injicera det kärlvidgande ämnet i penis. Detta genom att föra in ett plaststift i urinröret och där en droppe salva trycks ut för att sedan följas av att man masserar penis lätt för att fördela substansen. Ämnet ger en ökning av blodflödet i svällkropparna, vilket leder till erektion.

Det finns även olika tekniska hjälpmedel och i sällsynta fall kan det krävas operation. Tillsammans kommer du och din läkare fram till viken behandling som passar dig och din partner bäst.

Tabletter ger effektiv hjälp:

  • Den vanligaste behandlingen.
  • Förbättrar blodtillförseln till penis.
  • Ger ett naturligt stånd vid upphetsning.
  • Finns både kort- och långtidsverkande.

Visste du att?

Tabletterna ger inte en permanent erektion utan gör bara att du kan få en fungerande erektion vid sexuell upphetsning.