Cialis tadalafil

Så här tar man medicinen

Hur tar jag Cialis?

Cialis finns i olika doser och olika förpackningar. Nedan följer infor­ mation om på vilka sätt du kan ta Cialis.

Hur och när ska jag ta Cialis?

Det finns två olika behandlingsmetoder för Cialis. Antingen tar man Cialis dagligen eller vid behov i samband med sexuellt umgänge med din partner.

För dig som tar Cialis dagligen
Det finns möjlighet att ta Cialis dagligen. Din läkare har då förskrivit en lägre dos (5 mg eller 2,5 mg) i en förpackning om 28 tabletter. Dessa tabletter är markerade med ”C 5” eller ”C 2 1⁄2” på ena sidan. En daglig dosering av Cialis innebär att du efter 5 dagar har en jämn koncentration och full effekt av Cialis. Du behöver inte tänka på att ta en tablett innan sexuellt umgänge.

Tabletten sväljes hel och effekten påverkas inte av mat eller dryck. Tabletten bör intas ungefär vid samma tidpunkt varje dag.

Det är viktigt att komma ihåg att för att Cialis skall ha någon effekt skall du vara sexuellt stimulerad och behovet av förspel är det samma som när du inte tagit ett läkemedel för erektionssvikt.

För dig som tar Cialis vid behov – innan sexuell aktivitet.
Det finns möjlighet att ta Cialis vid behov i samband med någon form av sexuellt umgänge med din partner. Läkaren har då förskrivit Cialis 10 mg eller 20 mg till dig i en förpackning om 4, 8 eller 12 tabletter. Tabletten är markerad med ”C 10” eller ”C 20” på ena sidan, bero­ ende på vilken styrka av tabletten du fått förskrivet.

Tiden fram till att Cialis börjar verka varierar mellan olika personer, vanligast är ca 30 minuter. Cialis effekt håller sedan i sig i upp till 36 timmar, dvs 1 1⁄2 dygn. Under den tiden har du möjlighet att när som helst få erektion – men kom ihåg att för att Cialis skall ha någon effekt skall du vara sexuellt stimulerad och behovet av förspel är det samma som när du inte tagit ett läkemedel för erektionssvikt.

Någon enstaka gång kan det första försöket misslyckas. Oftast handlar det då om psykologi och spänningar. Ibland kan det vara bra att ta en tablett utan att ha några planer på samlag, bara kramas och kela.

Vanliga orsaker till erektionsproblem:

  • Trauman efter operation vid t ex prostatacancer.
  • Hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Diabetes.
  • Biverkning av medicin

Visste du att?

Över 80% av alla erektionsproblem har fysiska bakomliggande orsaker. Gemensamt för dessa är att blodflödet till penis försämrats. Med rätt medicinering kan besvären minskas väsentligt.