Cialis tadalafil

Orsaker

Varför har jag erektionsproblem?

Den vanligaste orsaken till erektionsproblem inte psykisk utan fysisk. Oftast uppkommer problemen som en följd av sjukdomar eller trauman som påverkar blodflödet till penis men även som en del av åldrandet. Med dagens preparat kan problemet avhjälpas.

80 % av fallen har fysiska orsaker

Förr trodde man att orsaken till erektionsproblem i första hand var psykisk, men modern forskning visar att 80 % av alla erektionsproblem har fysiska orsaker. Bland äldre män är andelen till och med ännu större.

Men visst kan erektionsproblemen ha psykologiska faktorer som grund. Ångest, depression och stress har en bevisat negativ inverkan på potensen i sig och ofta bidrar de läkemedel man tar för att behandla dessa tillstånd till att spä på problemen.

Men även om vi på dessa sidor framförallt kommer att koncentrera på de problem som har fysiska och medicinska orsaker, så ska man inte förringa psykets roll även här. Oron för att inte kunna få erektion blir lätt till en ond cirkel även för män där egentligen fysiska faktorer är grunden till problemet.

Erektionsproblem kan behandlas

För att en man skall kunna få en erektion behöver de svällkroppar som finns i penis fyllas med blod. När penis är slak är blodkärlen sammandragna men vid sexuell upphetsning vidgas blodkärlen, fylls med blod och en erektion uppstår.

Bland de män som lider av fysiskt betingade erektionsproblem varierar de bakomliggande orsakerna, men konsekvensen blir nästan alltid detsamma: minskat blodflöde i penis. Det kan bero på, stigande ålder, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller komplikationer efter operationer i bäckenområdet.

Fysiskt betingade erektionsproblem är tyvärr oftast beständiga, men dessbättre finns det bra behandling som gör att du kan återfå erektionsförmågan. Den vanligaste behandlingen är tabletter som underlättar blodflödet i penis och hjälper dig att få en naturlig erektion när du är upphetsad.

Besök din läkare idag

Det finns idag bra och effektiv behandling för erektionsproblem, men tyvärr väntar många länge innan de söker hjälp och lider därför helt i onödan. Läkare är mycket vana vid den här typen av problem och kan oftast hjälpa dig omgående. Så boka tid redan idag.

Behandling

Vanliga orsaker till erektionsproblem:

  • Trauman efter operation vid t ex prostatacancer.
  • Hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Diabetes.
  • Biverkning av medicin

Visste du att?

Över 80% av alla erektionsproblem har fysiska bakomliggande orsaker. Gemensamt för dessa är att blodflödet till penis försämrats. Med rätt medicinering kan besvären minskas väsentligt.