Cialis tadalafil

Förfalskade läkemedel

Ta del av information när det gäller förfalskade läkemedel, hur utbrett och stort problemet är via internethandel. Vad kan inträffa när patienter väljer att köpa förfalskade läkemedel över internet istället för försäkra sig om orginal preparat på apoteket?!

Vanliga orsaker till erektionsproblem:

  • Trauman efter operation vid t ex prostatacancer.
  • Hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Diabetes.
  • Biverkning av medicin

Visste du att?

Över 80% av alla erektionsproblem har fysiska bakomliggande orsaker. Gemensamt för dessa är att blodflödet till penis försämrats. Med rätt medicinering kan besvären minskas väsentligt.