Cialis tadalafil

FAQ

Vanliga frågor

Vad är det för skillnad mellan impotens och erektionsproblem?

Svar: De betyder egentligen samma sak, men vi väljer termen erektionsproblem eftersom den tydligare beskriver problemets natur.

Är erektionsproblem en sjukdom?

Svar: Nej, erektionsproblem är inte en sjukdom i sig, men kan vara ett symptom på en bakomliggande sjukdom, som t ex diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan också vara en påföljd av operationer i bäckenområdet eller en biverkning av vissa mediciner.

Psykiska problem är väl den vanligaste orsaken till erektionsproblem?

Svar: Nej, faktum är att bara ca 20% av problemen har psykologisk grund medan 80% av problemen är rent medicinska. Däremot kan de fysiska problemen späs på av t ex oro, stress och prestationsångest.

Vilka är de vanligaste behandlingsmetoderna mot erektionsproblem?

Svar: Det finns olika behandlingar. Sexualterapi eller parterapi kan användas för att behandla psykiska orsaker till erektionsproblem. Tabletter är den vanligaste behandlingen mot erektionsproblem som är fysiskt eller medicinskt orsakade.

Varför måste jag uppsöka läkare, när jag lika gärna kan beställa tabletter från internet?

Svar: Erektionsproblem kan ha att göra med riskfaktorer som är relaterade till andra hälsoproblem som diabetes, högt blodtryck eller hormonbrist. Det allra bästa är att bli grundligt undersökt av en läkare. Att köpa läkemedel från internet innebär stora risker eftersom du inte kan vara säker på att du verkligen får rätt läkemedel, eller ett riktigt läkemedel överhuvudtaget.

Gör tabletterna så att man går omkring med erektion hela tiden?

Svar: Nej. Erektionsläkemedlen ser till att underlätta blodflödet till svällkropparna i penis så att du kan fungera som du gjorde innan du fick problem och få en fungerande erektion vid sexuell upphetsning. Du får alltså inte erektion automatiskt bara genom att ta en tablett.

Måste jag ta tabletten precis innan jag ska ha sex?

Svar: Det finns flera typer av tabletter. Vissa är korttidsverkande och fungerar upp till fem timmar efter intag, medan andra är långtidsverkande och fungerar i några dagar. Nu för tiden finns också tabletter man kan ta dagligen och då uppnår du en konstant koncentration av läkemedel i kroppen.

Ökar rökning risken för erektionsproblem?

Svar: Ja, rökning är en riskfaktor eftersom nikotinet stör den normala blodflödesprocessen i penis.

Har jag erektionsproblem om erektionen uteblir vid enstaka tillfällen?

Svar: Att man misslyckas någon gång att få eller upprätthålla en erektion innebär inte att man har eller håller på att få erektionsproblem. Många män upplever korta perioder med sexuella problem. Fysiska eller psykiska faktorer som sjukdom, trötthet, stress eller överdrivna mängder alkohol kan ligga bakom. Enligt WHO:s (Världshälsoorganisationen) rekommendationer ska man ha haft problem med erektionen i minst tre månader för att det ska räknas som erektionsproblem. Om du har haft problem i tre månader eller längre bör du söka läkarhjälp.

Kan erektionsproblem försvinna av sig själva?

Svar: Ja, om problemen är psykiskt betingade eller orsakas av läkemedel så kan de gå över. Hos många är dock erektionsproblemen permanenta, i synnerhet om man har diabetes, kärlsjukdom, MS eller har blivit skadad eller opererad i bäckenområdet. En grundlig undersökning genomförd av din läkare eller en specialist kan hjälpa dig att få reda på hur prognosen för dina erektionsproblem ser ut.

Kan man få behandlig mot erektionsproblem hur gammal man än är?

Svar: Ja. Så länge du har tillräcklig sexuell lust, är någorlunda frisk fysiskt såväl som mentalt och du vill ha sex, är det lämpligt att få en medicinsk undersökning och behandling mot erektionsproblem, även om man är mycket gammal.

Omfattas behandlingen mot erektionsproblem av högkostnadsskyddet?

Svar: Ingen av de olika tablettbehandlingarna ingår i högkostnadsskyddet. Injektionsbehandling ingår däremot.

Vanliga orsaker till erektionsproblem:

  • Trauman efter operation vid t ex prostatacancer.
  • Hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Diabetes.
  • Biverkning av medicin

Visste du att?

Över 80% av alla erektionsproblem har fysiska bakomliggande orsaker. Gemensamt för dessa är att blodflödet till penis försämrats. Med rätt medicinering kan besvären minskas väsentligt.