Cialis tadalafil

Cialis

Allt om Cialis

För de flesta män handlar det då om prestationsångest och kan bli en psykologisk spärr under lång tid – det ”sätter sig i huvudet”. Lyckligtvis brukar sådana här problem vara övergående. Oavsett vilket skälet är och oavsett i vilken situation du befinner dig i så kan det vara skönt att veta att det finns behandling för att komma till rätta med erektionsproblemen och möjlighet att återfå samlivet med din partner.

Hur verkar Cialis?

Cialis förbättrar blodtillförseln till din penis så att du kan få en till­ räckligt kraftig erektion för att genomföra ett samlag. Det är viktigt att komma ihåg att Cialis inte har någon effekt, om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektionssvikt.

Behandlingsmetoder med Cialis.

Det finns två olika behandlingsmetoder för Cialis. Antingen tar man Cialis dagligen eller vid behov i samband med sexuellt umgänge med din partner.

För dig som tar Cialis dagligen
Det finns möjlighet att ta Cialis dagligen. En daglig dosering av Cialis innebär att du efter 5 dagar har en jämn koncentration och full effekt av Cialis. Du behöver inte tänka på att ta en tablett innan sexuellt umgänge. Tabletten sväljes hel och effekten påverkas inte av mat eller dryck. Tabletten bör intas ungefär vid samma tidpunkt varje dag.

För dig som tar Cialis vid behov – innan sexuell aktivitet.
Det finns möjlighet att ta Cialis vid behov i samband med någon form av sexuellt umgänge med din partner. Tiden fram till att Cialis börjar verka varierar mellan olika personer, vanligast är ca 30 minuter. Cialis effekt håller sedan i sig i upp till 36 timmar, dvs 1 1⁄2 dygn. Under den tiden har du möjlighet att när som helst få erektion – men kom ihåg att för att Cialis skall ha någon effekt skall du vara sexuellt stimulerad och behovet av förspel är det samma som när du inte tagit ett läkemedel för erektionssvikt.

Någon enstaka gång kan det första försöket misslyckas. Oftast handlar det då om psykologi och spänningar. Ibland kan det vara bra att ta en tablett utan att ha några planer på samlag, bara kramas och kela.

Får jag några biverkningar av Cialis?

Liksom alla läkemedel kan Cialis orsaka biverkningar men alla behöver inte få dem. Enstaka män kan dock uppleva huvudvärk, matsmältningsproblem,ryggont, muskelsmärta, nästäppa, rodnad och yrsel. De flesta biverkningar som rapporterats har varit övergående och vanligen lätta eller måttliga.

Om du upplever någon biverkan som besvärande bör du kontakta din läkare.

När ska man inte använda Cialis?

Om du har någon av följande sjukdomar bör du inte använda Cialis:

 • Allvarlig hjärtsjukdom som t ex svår kärlkramp eller kärlkramp som uppträder vid samlag.
 • Du bör inte ta Cialis samtidigt som du tar nitratläkemedel.
 • Hjärtsvikt med symptom sedan 6 månader och som uppträder vid lättare ansträngning.
 • Rytmrubbningar i hjärtat och obehandlat högt blodtryck.
 • Stroke som inträffat under de senaste 6 månaderna.
 • Om du haft hjärtinfarkt under de senaste 3 månaderna.
 • Om du har lågt blodtryck (<90/50 mm Hg).
 • Om du tidigare har förlorat synen på ett öga p.g.a icke­arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION).

Cialis är receptbelagt och utanför förmånen. Cialis innehåller substansen tadalfil och är godkänt för indikationen erektil dysfunktion. Senaste översyn av SPC var 21 februari 2011. För mer information se www.fass.se

Symtom

Vanliga orsaker till erektionsproblem:

 • Trauman efter operation vid t ex prostatacancer.
 • Hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Diabetes.
 • Biverkning av medicin

Visste du att?

Över 80% av alla erektionsproblem har fysiska bakomliggande orsaker. Gemensamt för dessa är att blodflödet till penis försämrats. Med rätt medicinering kan besvären minskas väsentligt.